Kompetanseheving i LEAN

Jeg har grepet alle muligheter jeg har fått gjennom jobben til kompetanseheving i lean:

Den 28 oktober 2010 deltok jeg på en hel dags workshop med skolen på Lean Lab Norge A/S i deres lokaler på Gjøvik.

Den 3 november 2011 hørte jeg på et drøye halvannen times foredrag på skolen om lean med Per Kristian Østbye fra TPMteam som foredragsholder.

I tillegg har jeg aktivt gått inn for å ytterligere heve min kompetanse i lean:

Den 9-10 november 2011 tok jeg initiativ til og avtalte med min arbeidsgiver å bruke to hele dager, som var satt av til kompetanseheving for de ansatte, på å skrive en artikkel om lean på utvikling av undervisning i fagteam. Artikkelen ble ferdigskrevet som avtalt på to dager og kan lastes ned fra regneglad.no/artikler der den ble lagt ut den 10 november (som tilfeldigvis også er min 29-årsdag).