Grunnlag for lærergjerningen

Endret: 28.08.2011 (mindre endring), 20.10.2011 (endret annonsering, innførte versjonsnummerering)

Jeg vil forsøke å formulere et grunnlag for resten av lærergjerningen. Utviklingen av grunnlaget vil skje gjennom fremtidige blogginnlegg med versjonsnummer.

Det er til enhver tid den siste versjonen som gjelder.

Versjonshistorikk:

Grunnlag, versjon 0.2 (siste versjon)

Grunnlag, versjon 0.1