Grunnlag, versjon 0.2

Endret: 20.10.2011 (komprimering/fjernet mye, versjonsnummerering, referanse til Carl Rogers.), 25.10.2011 (fjernet to unødvendige setninger og presiserte en annen)

Nytt siden versjon 0.1: Tanken om “Love your audience” er i versjon 0.2 bygget inn i en mer generell tanke om respekt.

Dette (versjon 0.2) er siste versjon. Se versjonshistorikk.

Respekt

Respekt innebærer etter mitt syn å etterstrebe en holdning av aktelse overfor andre mennesker samt å følge en viss standard for behandlingen av dem.

Den formen for aktelse som jeg i utgangspunktet forsøker å vise overfor elever og overfor andre mennesker jeg møter kalles ubetinget positiv aktelse som definert av Carl Rogers i 1961.

Respekt i samtale innebærer å være en god lytter og å svare på en måte som viser at man har tatt samtalepartnerens budskap opp til reell behandling.

Respekt i handling innebærer å avstå fra handlinger som har negative konsekvenser for andre. Det beste eksempelet er baksnakking som jeg avstår totalt fra.